Samtal - en väg till förändring

Jag erbjuder samtalsterapi när livet känns tungt eller om du längtar efter en  förändring. Du söker kanske stöd i en livskris eller vill hitta dig själv och utvecklas som människa. Terapin är en väg att bli mer medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv. Ett sätt att få bearbeta och förstå det som varit för att sedan komma vidare på egen hand.

 

Du kanske behöver stanna upp och reflektera över vad du vill, vem du är och var du befinner dig i livet

 

Som terapeut använder jag psykosyntes som metod och verktyg i mitt arbete. En metod som hjälper att lyfta fram och stärka de positiva sidor som ryms inom alla människor och att hantera och möta sorg samt oro. Makten att förändra ditt liv har bara du själv.

 

Livet är värdefullt!

 

Varmt välkommen att ringa eller maila mig!

Carolina Kvarnström